Legare cu spira metalica

Indosariere cu spira metalica brosri, calendare, blocknotes-uri

Legarea (indosarierea) cu spira metalica de diverse dimensiuni si culori pentru tiparituri ca brosuri, calendare, blocknotesuri, agende, asigura acestora un aspect profesional si o durabilitate crescuta.

Preturi capsare

Preturi finale facturate in RON
Nr. coli< 2021-5051-100
1,21,51,8